Who's Online

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440673
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาซักผ้าสำหรับเครื่อง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบราคา - สอบราคา
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 เวลา 16:10 น.
 
(New) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัสดุ
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 13:31 น.
 
(New) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 13:30 น.
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานติดตั้งรถโมบายคลินิก ARI (Mobile ARI Clinic) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบราคา - สอบราคา
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบราคา - สอบราคา
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบราคา - สอบราคา
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบราคา - สอบราคา
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง เงินงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๒ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา - สอบราคา
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบราคา - สอบราคา
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคา - สอบราคา
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
บทความ อื่นๆ ...
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 4 จาก 26

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา