Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 298229

FacebookLikeBox

ข่าวประชาสัมพันธ์
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2019 เวลา 11:36 น.
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจางเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่4 ปี2562
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:40 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่1 (ตำแหน่งนิติกร)
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 18:46 น.
 
นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 14:19 น.
 
นโยบายด้านบริการอาชีวอนามัยฯ
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 11:01 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
สมัครงาน - สมัครงาน
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2019 เวลา 15:06 น.
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:27 น.
 
บทความ อื่นๆ ...
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 3 จาก 16

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา