Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 254215

FacebookLikeBox

procurement
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 64
2   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 54
3   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 54
4   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 54
5   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 44
6   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 72149
7   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 206
8   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 205
9   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 216
10   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 207
11   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 293
12   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 259
13   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 242
14   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 474
15   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 432
16   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 462
17   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 484

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา