Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 228226

FacebookLikeBox

procurement
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 8
2   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 9
3   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 8
4   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 6
5   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 6
6   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 72117
7   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 172
8   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 169
9   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 183
10   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 175
11   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 261
12   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 226
13   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 209
14   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 440
15   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 400
16   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 428
17   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 452

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา