Who's Online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 330813

FacebookLikeBox

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลปัตตานีเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตแก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มกราคม 2019 เวลา 13:55 น.
 
ประกาศโรงพยาบาลปัตตานี เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
FLOW CHAT วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลปัตตานี
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018 เวลา 17:30 น.
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 17:12 น.
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
สมัครงาน - สมัครงาน
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2018 เวลา 17:53 น.
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
สอบราคา - สอบราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

>> Dowloads <<


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:43 น.
 
ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี
สอบราคา - สอบราคา

>> Dowloads <<


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:43 น.
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
   >>  ดาว์นโหลด  <<
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 9 จาก 19

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา