งานการเจ้าหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 05:47 น.

 

          งานการเจ้าหน้าที่

           เอกสารต่างๆ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ คลิกเพื่อโหลด 

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว คลิกเพื่อโหลด

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

-  แบบประเมินเลื่อนระดับควบ (แพทย์ , ทันตแพทย์) คลิกเพื่อโหลด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง0001  คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ประเภททั่วไป) คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ประเภทวิชาการ) คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาเกื้อกูล คลิกเพื่อโหลด

  เอกสารสำนักงาน

-  ขอหนังสือรับรอง คลิกเพื่อโหลด

-  ขออนุญาติออกนอกเขต คลิกเพื่อโหลด

-  แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว คลิกเพื่อโหลด

-  แบบใบลาพักผ่อน คลิกเพื่อโหลด

-  ใบยกเลิกวันลา คลิกเพื่อโหลด

Smile

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 04:18 น.