Who's Online

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 298219

FacebookLikeBox

งานการเจ้าหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 12:47 น.

 

          งานการเจ้าหน้าที่

           เอกสารต่างๆ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ คลิกเพื่อโหลด 

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิกเพื่อโหลด

-  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คลิกเพื่อโหลด

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

-  แบบประเมินเลื่อนระดับควบ (แพทย์ , ทันตแพทย์) คลิกเพื่อโหลด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง0001  คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ประเภททั่วไป) คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ประเภทวิชาการ) คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาเกื้อกูล คลิกเพื่อโหลด

-  ตรวจสอบสิทธิเจ้าหน้าที่ คลิกเพื่อโหลด

  เอกสารสำนักงาน

-  ขอหนังสือรับรอง คลิกเพื่อโหลด

-  ขออนุญาติออกนอกเขต คลิกเพื่อโหลด

-  แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว คลิกเพื่อโหลด

-  แบบใบลาพักผ่อน คลิกเพื่อโหลด

-  ใบยกเลิกวันลา คลิกเพื่อโหลด

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560Smile

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 14:18 น.
 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา