มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1500086
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมแนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรสัมผัสผู้ป่วยไอกรน , โควิด-19 และวัณโรค   >>  ดาว์นโหลด  <<
ข้อมูลทั่วไป    >>  ดาว์นโหลด  <<
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    >>  ดาว์นโหลด  <<
ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลปัตตานี ปลอดโฟม    >>  ดาว์นโหลด  <<

 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา