มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 720195
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป    >>  ดาว์นโหลด  <<
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    >>  ดาว์นโหลด  <<
ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลปัตตานี ปลอดโฟม    >>  ดาว์นโหลด  <<

 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา