Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 351486

FacebookLikeBox

ethics
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย 575
2   Link   แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 651
3   Link   แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างวิจัยที่ยื่นขอพิจารณา 405
4   Link   ตรวจสอบสิทธิเจ้าหน้าที่ 217

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา