Who's Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 262979

FacebookLikeBox

ethics
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย 440
2   Link   แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 486
3   Link   แผนภูมิการบริหารจัดการโครงร่างวิจัยที่ยื่นขอพิจารณา 314
4   Link   ตรวจสอบสิทธิเจ้าหน้าที่ 121

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา