Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 214983

FacebookLikeBox

procurement
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 432
2   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 409
3   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 384
4   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 420
5   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 194
6   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 210
7   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 242
8   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 158
9   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 165
10   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 152
11   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 153
12   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 72100

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา