Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 262994

FacebookLikeBox

procurement
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 83
2   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 72
3   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 74
4   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 86
5   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 79
6   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 72164
7   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 218
8   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 218
9   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 229
10   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 220
11   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 304
12   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 276
13   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 255
14   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 485
15   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 444
16   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 474
17   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 499

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา