Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 247406

FacebookLikeBox

procurement
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 48
2   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 48
3   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 48
4   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 42
5   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 36
6   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 72142
7   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 200
8   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 197
9   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 209
10   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 202
11   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 285
12   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 248
13   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 235
14   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 467
15   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 424
16   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 454
17   Link   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 476

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา