Who's Online

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 351512

FacebookLikeBox

material
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โปรแกรมเบิก-จ่ายพัสดุ 68
2   Link   บันทึกความต้องการแบบที่ 1.pdf 690
3   Link   บันทึกความต้องการแบบที่ 2.pdf 572
4   Link   บันทึกความต้องการ.docx 558
5   Link   ตารางราคากลางแบบที่ 1.doc 715
6   Link   ตารางราคากลางแบบที่ 2.xls 505
7   Link   ครภณการแพทย60.pdf 327
8   Link   รายการของสต๊อก(เพิ่มเติม)ปี 2562 318
9   Link   แผนการจ้ดซื้อปี57,58 (บันทึกอัตโนมัติ).xlsx 324
10   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว) จำนวน ๑ รายการ เงินบำรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
11   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (๑๐ รายการ) เงินประกันสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
12   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบแสดงสถานะของเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
13   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ (๔๓ รายการ) สำหรับงานเคมีคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4
14   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
15   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
16   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
17   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
18   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกชเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 5
19   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าห่ออ่างเดี่ยวใหญ่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
20   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หมอนหนุนยางพาราหุ้มยาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 1 จาก 3

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา