Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 330816

FacebookLikeBox

material
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โปรแกรมเบิก-จ่ายพัสดุ 17
2   Link   บันทึกความต้องการแบบที่ 1.pdf 657
3   Link   บันทึกความต้องการแบบที่ 2.pdf 547
4   Link   บันทึกความต้องการ.docx 533
5   Link   ตารางราคากลางแบบที่ 1.doc 692
6   Link   ตารางราคากลางแบบที่ 2.xls 483
7   Link   ครภณการแพทย60.pdf 302
8   Link   รายการของสต๊อก(เพิ่มเติม)ปี 2562 288
9   Link   แผนการจ้ดซื้อปี57,58 (บันทึกอัตโนมัติ).xlsx 292
10   Link   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เงินงบประมาณ พ.ศ.2563ขึ้นเว็บรพ.ปน. (26/3/2563) 1
11   Link   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ งปม. 63 (26/3/2563) 6
12   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7รายการ เงินงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พงศ. 2563 ระดับหน่วยบริการ 70% (26/3/2563) 2
13   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ เงินประกันสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26/3/2563) 3
14   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาระบบบริการฯ (24/03/2563) 5
15   Link   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (24/03/2563) 2
16   Link   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (7/10/62) 205
17   Link   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25/10/62) 48
18   Link   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1/11/62) 52
19   Link   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจนับเลือดอย่างสมบูรณ์) จำนวน 1 รายการ 32

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา