Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 353643

FacebookLikeBox

สอบราคา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EA) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบแสดงสถานะของเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (๑๐ รายการ) เงินประกันสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว) จำนวน ๑ รายการ เงินบำรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ (๔๓ รายการ) สำหรับงานเคมีคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกชเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 26
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำนักงาน (กระดาษกดบัตรคิว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หมอนหนุนยางพาราหุ้มยาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าห่ออ่างเดี่ยวใหญ่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
14 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000กิโลวัตต์ (ล่าสุด) 119
15 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 87
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 88
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 86
18 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000กิโลวัตต์ งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ 107
19 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว) จำนวน 1 รายการ เงินบำรุง ปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 94
20 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น ในพื้นที่บริการผู้ป่วยชั้นที่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินบำรุงโรงพยาบาลปัตตานี พ.ศ. 2563 137
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 1 จาก 3

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา