Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 269209

FacebookLikeBox

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป    >>  ดาว์นโหลด  <<
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    >>  ดาว์นโหลด  <<
ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลปัตตานี ปลอดโฟม    >>  ดาว์นโหลด  <<













 

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา