มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1367442
HA
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
41   Link   [SPA] SPA Part II in Action 1330
42   Link   [SPA] SPA Part III in Action 1292
43   Link   HospProfileTemplate 1432
44   Link   New HA Standard_Performance Measurement Control Chart 6652
45   Link   Scoring Guideline HA Standard 2018 1314
46   Link   ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ_และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่_3 2945
47   Link   คณะกรรมการ บริหารงานด้านคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2562 1636
48   Link   คณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2562 3313
49   Link   แบบฟอร์มเวชระเบียน 1080
50   Link   ประกาศเรื่องขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้น๓(ฉบับที่๒) 1104
51   Link   ยุทธศาสตร์และนโยบาย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 1055
52   Link   CLT/PCT Profile 960
53   Link   HA Standard 4th Edition 830
54   Link   Hospital Profile 2019 963
55   Link   PDSC Standard 1034
56   Link   SAR 2020 1776
57   Link   Scoring Guideline 2019 874
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 3 จาก 3

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา