มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1445027
HA
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
41   Link   [SPA] SPA Part III 1467
42   Link   [SPA] SPA Part I in Action 1316
43   Link   [SPA] SPA Part II in Action 1371
44   Link   [SPA] SPA Part III in Action 1335
45   Link   HospProfileTemplate 1475
46   Link   New HA Standard_Performance Measurement Control Chart 6756
47   Link   Scoring Guideline HA Standard 2018 1359
48   Link   ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ_และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่_3 3067
49   Link   คณะกรรมการ บริหารงานด้านคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2562 1685
50   Link   คณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2562 3369
51   Link   แบบฟอร์มเวชระเบียน 1123
52   Link   ประกาศเรื่องขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้น๓(ฉบับที่๒) 1143
53   Link   ยุทธศาสตร์และนโยบาย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 1103
54   Link   CLT/PCT Profile 1014
55   Link   HA Standard 4th Edition 881
56   Link   Hospital Profile 2019 1014
57   Link   PDSC Standard 1084
58   Link   SAR 2020 1822
59   Link   Scoring Guideline 2019 926
«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 3 จาก 3

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา