มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1236779
material
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
881   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าห่ออ่างเดี่ยวใหญ่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 420
882   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หมอนหนุนยางพาราหุ้มยาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 429
883   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำนักงาน (กระดาษกดบัตรคิว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 469
884   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000กิโลวัตต์ (update ล่าสุด) 455
885   Link   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 538
886   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 โครางการ (9รายการ งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 558
887   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 725
888   Link   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000กิโลวัตต์ งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ 420
889   Link   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว) จำนวน 1 รายการ เงินบำรุง ปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 444
890   Link   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น ในพื้นที่บริการผู้ป่วยชั้นที่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินบำรุงโรงพยาบาลปัตตานี พ.ศ. 2563 404
891   Link   ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 679
892   Link   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (๙รายการ) 486
893   Link   แผนการจัดซื้อพัสดุ ปี 2563 446
894   Link   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เงินงบประมาณ พ.ศ.2563ขึ้นเว็บรพ.ปน. (26/3/2563) 413
895   Link   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ งปม. 63 (26/3/2563) 466
896   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7รายการ เงินงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พงศ. 2563 ระดับหน่วยบริการ 70% (26/3/2563) 390
897   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ เงินประกันสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26/3/2563) 429
898   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาระบบบริการฯ (24/03/2563) 417
899   Link   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (24/03/2563) 432
900   Link   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (7/10/62) 634
«เริ่มแรกย้อนกลับ414243444546ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 45 จาก 46

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา