มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1468218
material
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
741   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ(2 รายการ) เงินบำรุง ปี พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 240
742   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลปัตตานี 300
743   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ(Bird) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 315
744   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 332
745   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบบริการประชุมทางไกลออนไลน์ ประเภทโปรเฟสชันนอล เหมาจ่ายรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 442
746   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1 สาย จำนวน 5 เครื่อง 2.เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1เครื่อง 3.เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 300 mA จำ 437
747   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 281
748   Link   ยกเลิกประกาศชวนประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน งบค่าเสื่อม ปี พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 278
749   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 เดือน เงินบำรุงปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 363
750   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง(เครื่องให้อุรหภูมิและความชื้นของอากาศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 278
751   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 336
752   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์(ใบจองเลือด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 317
753   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ รวม 4 เครื่อง)จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลปัตตานี 302
754   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 306
755   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องรอคลอดและห้องคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 354
756   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนและเผาขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321
757   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค (นมผงเด็ก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 346
758   Link   ประกาศผู้ชนะราคาซื้ออะไหล่เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ( Main Board) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 366
759   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 357
760   Link   ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์ ( โปสเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 337
«เริ่มแรกย้อนกลับ31323334353637383940ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 38 จาก 55

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา