มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1500105
material
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1061   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกชเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 429
1062   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าห่ออ่างเดี่ยวใหญ่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 484
1063   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หมอนหนุนยางพาราหุ้มยาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 479
1064   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสำนักงาน (กระดาษกดบัตรคิว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 528
1065   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000กิโลวัตต์ (update ล่าสุด) 515
1066   Link   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 588
1067   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 โครางการ (9รายการ งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 622
1068   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 776
1069   Link   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000กิโลวัตต์ งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ 472
1070   Link   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว) จำนวน 1 รายการ เงินบำรุง ปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 493
1071   Link   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น ในพื้นที่บริการผู้ป่วยชั้นที่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินบำรุงโรงพยาบาลปัตตานี พ.ศ. 2563 451
1072   Link   ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 739
1073   Link   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (๙รายการ) 537
1074   Link   แผนการจัดซื้อพัสดุ ปี 2563 500
1075   Link   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เงินงบประมาณ พ.ศ.2563ขึ้นเว็บรพ.ปน. (26/3/2563) 468
1076   Link   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ งปม. 63 (26/3/2563) 526
1077   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7รายการ เงินงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พงศ. 2563 ระดับหน่วยบริการ 70% (26/3/2563) 447
1078   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ เงินประกันสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26/3/2563) 491
1079   Link   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาระบบบริการฯ (24/03/2563) 480
1080   Link   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (24/03/2563) 491
«เริ่มแรกย้อนกลับ5152535455ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 54 จาก 55

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา