มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 854329
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 12:47 น.

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี คลิกเพื่อโหลด

สิทธิการลา คลิกเพื่อโหลด           เอกสารต่างๆ

-  แบบประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงาน คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงานของลูกจ้างประจำ คลิกเพื่อโหลด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  คลิกเพื่อโหลด 

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว คลิกเพื่อโหลด

-  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิกเพื่อโหลด

-  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คลิกเพื่อโหลด

-  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ คลิกเพื่อโหลด

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

-  แบบประเมินเลื่อนระดับควบ (แพทย์ , ทันตแพทย์) คลิกเพื่อโหลด

- เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง0001  คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ประเภททั่วไป) คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ (ประเภทวิชาการ) คลิกเพื่อโหลด

-  เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาเกื้อกูล คลิกเพื่อโหลด

-  ตรวจสอบสิทธิเจ้าหน้าที่ คลิกเพื่อโหลด

  เอกสารสำนักงาน

-  ขอหนังสือรับรอง คลิกเพื่อโหลด

-   แบบฟอร์มตัวอย่างทะเบียนคุมวันลา คลิกเพื่อโหลด

-   แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คลิกเพื่อโหลด

-  แบบฟอร์มบันทึกรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานี คลิกเพื่อโหลด

-  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส.คลิกเพื่อโหลด

-  ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ฌกส.คลิกเพื่อโหลด

-  แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว (ลูกจ้างรายคาบ)คลิกเพื่อโหลด


ระบบค้นหาผู้ที่ได้รับเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ใหม่ (ณ กพ.64)

รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายชื่อผู้ได้รับ โควตาพิเศษ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Smile

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:04 น.
 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา