มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1500170
โรงพยาบาลปัตตานีขอขอบคุณ คหบดีใจบุญ คุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ
โรงพยาบาลปัตตานีขอขอบคุณ คหบดีใจบุญ คุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ที่ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลปัตตานีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยท่านมีคติพจน์ประจำใจ "การบริจาคให้กับโรงพยาบาล เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เพราะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือชีวิตคน คนเราบั่นปลายชีวิตก็ไม่ได้เอาอะไรไป ถ้าผมมีโอกาสที่จะทำ เพื่อผู้อื่นได้ผมก็จะทำ เพราะผมเคยเป็นผู้รับจึงขอเป็นผู้ให้ต่อไป" คุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ


 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา