มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1410425
(New) ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

  • 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 137663 กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล
  • 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 138767 กลุ่มงานสุขศึกษา
  • 3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 138810 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
    >> ดาวน์โหลดประกาศ <<
 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา