มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1468204
ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนาในหัวข้อ " ความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในทางการแพทย์ กับกระบวนทัศน์ทางศาสนาและสังคม "


ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนาในหัวข้อ " ความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในทางการแพทย์ กับกระบวนทัศน์ทางศาสนาและสังคม " ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารวชิรประชาเวช โรงพยาบาลปัตตานี หรือ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดที่ได้เพจ "โรงพยาบาลปัตตานี ข่าวและประชาสัมพันธ์"

 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP

การรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสำหรับปรับระบบบริการ : PEP (Patient Experience Program)

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา