มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 922770
(NEW) เชิญชวนดาวน์โหลด "แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19" หรือมารับแบบฟอร์มเอง(ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)
โรงพยาบาลปัตตานี เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ได้ทำการจองผ่านทางช่องทางต่างๆ ของโรงพยาบาลปัตตานี ร่วมดาวน์โหลด "แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19" หรือมารับแบบฟอร์มเอง(ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รพ.) เพื่อกรอกข้อมูลและลงชื่อให้เรียบร้อย ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีนในวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 สถานที่ หอประชุม อบจ. ปัตตานี
 >>  ดาว์นโหลดแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19  <<
 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา