มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1289316
law

 

(1) : จุลสารข่าวสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ฉบับที่ 1/2565

2. ฉบับที่ 2/2565

3. ฉบับที่ 3/2565

3. ฉบับที่ 4/2565

3. ฉบับที่ 5/2565

3. ฉบับที่ 6/2565

 

(2) : คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

1. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128

3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 เรื่อง

5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 เรื่อง ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

6. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ จำนวน 5 เรื่อง ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566

 

(3) : ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริต

 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์รุซตา สาและ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

โรงพยาบาลปัตตานี

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา