มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 720308
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (๙รายการ)
สอบราคา - สอบราคา
download

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 15:42 น.
 
โครงการร่วมบริจาค

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020 เวลา 11:59 น.
 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปัตตานี
ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่มีความเสี่ยงจากอาการดังกล่าว และเดินทางกลับเข้าพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีให้รายงานตัวผ่านระบบลงทะเบียนรายงานตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ดังรูป


ระบบลงทะเบียนรายงานตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020 เวลา 16:14 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว) จำนวน 1 รายการ เงินบำรุง ปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   >>  ดาว์นโหลด  <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2020 เวลา 13:36 น.
 
โรงพยาบาลปัตตานีได้รับกาจัดสรรเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน 30,350 ชิ้น
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา 10:33 น.
 
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EBid - Ebid
   >>   <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา 20:57 น.
 
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EBid - Ebid
   >>   <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2020 เวลา 21:03 น.
 
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EBid - Ebid
   >>   <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2020 เวลา 20:54 น.
 
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
EBid - Ebid
   >>   <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2020 เวลา 20:39 น.
 
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EBid - Ebid
   >>   <<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2020 เวลา 20:32 น.
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 10 จาก 28

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา