มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 656791
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปัตตานี
ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่มีความเสี่ยงจากอาการดังกล่าว และเดินทางกลับเข้าพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีให้รายงานตัวผ่านระบบลงทะเบียนรายงานตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ดังรูป


ระบบลงทะเบียนรายงานตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา