อาการปวดท้อง อย่านิ่งนอนใจ หากปล่อยทิ้งไว้ อาจถึงแก่ชีวิตได้
อาการปวดท้อง อย่านิ่งนอนใจ หากปล่อยทิ้งไว้ อาจถึงแก่ชีวิตได้

Cr.วิดีโอจาก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล