ประกาศ....สอบราคาจ้างปรับปรุงพิเศษศัลย์6 โรงพยาบาลปัตตานี