Who's Online

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 207786

FacebookLikeBox

ประกาศ...ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ศูนย์แพทย์ฯ)

>> ดาว์นโหลด << 

 

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา