Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 220634

FacebookLikeBox

ประกาศ...ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง 

 - ปรับปรุงทางสัญจร    >> ดาว์นโหลด<<

 - ปรับปรุงที่พักขยะ    >>ดาว์นโหลด<<

 - ปรับปรุงแฟลตแพทย์    >>ดาว์นโหลด<<

 - ราคากลางติดตั้งผนังกระจกฯ    >>ดาว์นโหลด<<

 - ราคากลางปรับปรุงพักแพทย์ฉุกเฉิน    >>ดาว์นโหลด<<

 

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา