Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 220645

FacebookLikeBox

ดาว์นโหลดบันทึกความต้องการพัสดุ

หน่วยงานอื่น ๆ สามารถดาว์นโหลดบันทึกความต้องการพัสดุ ได้ที่ intarnet (passadu)

หรือ ที่นี่

บันทึกความต้องการแบบที่ 1 >>คลิก<<

บันทึกความต้องการแบบที่ 2 >>คลิก<<

 

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา