Who's Online

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 383422

FacebookLikeBox

!!! ร่วมประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับเรา !!!

การประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการให้ยาแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเป็นสื่อกลางที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ป่วยได้ความรู้จากใช้ยายิ่งขึ้น

>> ประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผล <<

 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา