Who's Online

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 383365

FacebookLikeBox

บุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลปัตตานี
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:00 น.

บุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลปัตตานี 

นางพรรณี ดิษฐประยูร

ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ "ครุฑทองคำ"

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

 

 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา