Who's Online

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 180489

FacebookLikeBox

บุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลปัตตานี
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 00:00 น.

บุคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลปัตตานี 

นางพรรณี ดิษฐประยูร

ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ "ครุฑทองคำ"

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล